Skip to content
  • Nwa 12925 (21)
  • Nwa 12925 (22)
  • Nwa 12925 (23)
  • Nwa 12925 (24)

NWA 12925 Carbonaceous Chondrite CK5 Meteorite Fragment weighing 1.15g

£33.00

In stock

NWA 12925 Carbonaceous Chondrite CK5 Meteorite Fragment weighing 1.15g

Comes in a labelled  ‘Euro’ style plastic display box